Prezentácia firmy Pedikom

Spoločnosť Pedikom je založené pre tých, ktorých trápia problémy nôh. Rozsah chorôb nôh je rozmanitý. Začínajúc plochými nohami, zarastenými nechtami, pokračujúc rôznymi deformáciami, nevynímajúc rôzne plesňové ochorenia. Spoločnosť Pedikom patrí v celosvetovom meradle medzi prvé, ktoré začali uplatňovať moderné počítačové vyšetrenia, ktoré sa líšia od tradičných ortopedických postupov. Podľa našej filozofie sa na nohu treba pozerať ako na celistvú biomechanickú konštrukciu. Jej stabilita je daná klenutým lešením z kostí, šliach a svalov. Pohyb je zabezpečený veľmi komplexným silovým pôsobením.

Skúmanie tejto biomechaniky  pohybu nôh nás viedlo k moderným postupom ich liečenia. Meranie tlaku chodidla je robené patentovaným optickým snímačom. Ak sa ktokoľvek postaví bosou nohou na sklenenú plochu, objaví sa na jej opačnej strane reálny tlakový obraz nohy. Tento obraz je ako mapa a je základom pre počítačové vyšetrenie nôh. Vďaka obrazu o usporiadaní tlakových bodov a silových polí chodidla je možné presne určiť o aký druh problému ide. Súčasne sa dá povedať, že každá porucha chodidla má určitý charakteristický obraz. Cieľom liečby je- za pomoci individuálne zhotovených vložiek Pedikom- korekcia tlakových bodov a náprava narušenej rovnováhy celého tela.

K tomuto účelu slúži najprv počítačové vyšetrenie a tlakový obraz chodidla, podľa ktorého sa potom vyrobia individuálne ortopedické vložky do topánok.

Naši špeciálne školení odborníci zhotovia konštrukčnú mapu, ktorá slúži k výrobe individuálnych vložiek, zvlášť pre každú nohu podľa tlakovej fotografie chodidla.

Vložky sú zhotovené z prírodného materiálu, sú mäkké , pohodlné a antialergické. Zabezpečujú bezbolestnú korekciu nôh. Môže ich nosiť takmer každý okamžite po vyhotovení, bez sťažností na bolesti, bez vedľajších účinkov a nepriaznivých príznakov.

ISO 9001:2000Firma má sieť svojich zastúpení po celom svete, nielen doma a v zahraničí, ale aj v zámorských krajinách. Naše znalosti a prax v priebehu existencie firmy slúžia k ďalšiemu zdokonaľovaniu vývoja našich liečebných postupov. Vyspelá informačná technológia zaručuje moderné vyhodnocovanie a spracovanie dát. Našim prvoradým úkolom je vysoká kvalita služieb zaručená profesionálne školeným týmom odborníkov. Každý partner a pacient je pre firmu rovnako dôležitý. Našim dôležitým cieľom je individuálny prístup ku každému pacientovi.

Created by absoluteweb.hu
Created by absoluteweb.hu